Bel ons: 0252 – 543 243

Home » Algemene Informatie

Algemene Informatie

stichting de Paradijsvogel veilig

Contact

Stichting De Paradijsvogel
Hillegommerdijk 151
2165 AR Lisserbroek

Telefoon: 0252 – 543 243  mobiel:  06 22 33 68 26
E-mail: leiding@deparadijsvogel.nl  

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer: 34172109

Bank ING: IBAN NL45 INGB 0006 8149 15
RSIN 810686144

Openingstijden

De Paradijsvogel is open van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Op dinsdag- en donderdagmiddag is er kookles en daarna een gezamenlijke maaltijd, dan kunnen de kinderen tot 19.30 uur blijven.
Opvang op andere dagen/tijden, of een nachtje logeren, is vrijwel altijd te regelen, mits tijdig aangevraagd en overlegd.
In principe is de Paradijsvogel op zondag gesloten, maar elke vorm van opvang is bespreekbaar.
Een kind kan een halve of een hele dag blijven, maar ook een week of een logeerweekend. Ook als er sprake is van een crisis thuis, of tijdens een vakantieperiode, kan een kind bij de Paradijsvogel worden ondergebracht.

Aanmelding

Lijkt de aanpak van de Paradijsvogel u geschikt voor uw kind, neemt u dan contact op met het team. Afhankelijk van de indicatie, wordt in een persoonlijk gesprek met u – en eventueel uw kind – bekeken wat de mogelijkheden zijn. In welke groep zou uw kind zich het meest thuis voelen, hoe kunnen we een zo passend mogelijk programma samenstellen?
Vervolgens komt uw kind een (half) dagje of een paar uur proefdraaien. Als blijkt dat het kind het naar z’n zin heeft, kunnen we verdere afspraken maken.
Het team van de Paradijsvogel bestaat uit een aantal vaste medewerkers en vrijwilligers. Door goede samenwerking met professionele zorgverleners en contactgroepen in de regio bestaat de juiste ondersteuning voor deskundige begeleiding van de kinderen.

ANBI

De Paradijsvogel is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) die wordt gefinancierd door gebruikmaking van persoonsgebonden budgetten, donaties en sponsoring.
Om de ANBI status te kunnen behouden moeten sinds 1 januari 2014 een aantal extra gegevens op de website vermeld worden.
Directeur van de stichting is Sheila de Fretes. Zij heeft de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Tot op heden ontvangt zij hiervoor geen salaris. Het is de bedoeling dat zij wel een beloning zal ontvangen zodra de financiële situatie van De Paradijsvogel dat toelaat.

Het bestuur van stichting De Paradijsvogel bestaat uit de heer Brian Pourchez (voorzitter) en de dames Yingying Wang (penningmeester) en Edith Leenderts (secretaris).
Het bestuur ontvangt geen vergoeding.

Het team van begeleiders bestaat uit zes personen, die allen in deeltijd werken. Alle begeleiders hebben een achtergrond in de zorg en/of affiniteit met onze doelgroep.

Zij zijn vrijwilligers en ontvangen een vrijwilligersvergoeding die overeenstemt met de fiscale regels.

englisch General information

Contact

De Paradijsvogel
Hillegommerdijk 151
2165 AR Lisserbroek

Telephone: 0252 – 543 243  cell phone: 06 22 33 68 26
E-mail: leiding@deparadijsvogel.nl

Opening hours

The centre is open from Monday to Saturday, from 10.00 to 17.00 hrs. On Tuesday and Thursday afternoons there are cooking classes, with a shared meal afterwards. On those days children can stay until 19.30 hrs. If requested and discussed in advance, it is almost always possible to arrange daycare on other days or at alternative times, or an overnight stay. In emergency situations such as a crisis at home or in a vacation period, we can always find solutions for the care of the child concerned.

Registration

If you think the approach of the Paradijsvogel is suitable for your child, you are welcome to contact the team. You will be invited for an intake interview during which you, and if you wish, your child, can discuss what the centre has to offer, and determine which group and which type of activity would be most suitable for your child. After our interview, your child can spend a day with us to see whether he or she feels comfortable with us, and if all goes well, we will make further arrangements.

The team at De Paradijsvogel consists of experienced staff and volunteers. Their close cooperation with healthcare professionals and contact groups in the region ensures that there is proper support for the expert guidance of the children.

Fees

The care provided by the Paradijsvogel can be paid out of the personal care budget. Additional funding is obtained from sponsorships, donations and gifts.

Bank details:

ING IBAN NL45 INGB 0006 8149 15

Chamber of Commerce:
Nr. 34172109, Haarlem

 ……………………………………………………………………………………………………………………

KvK-nummer 34172109 Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Amsterdam

Rechtspersoon

RSIN 810686144

Rechtsvorm Stichting

Statutaire naam Stichting de Paradijsvogel

Statutaire zetel Heemstede

Bezoekadres Hillegommerdijk 151 , 2165 AR Lisserbroek

Telefoonnummer 0252 – 543 243

Internetadres www.deparadijsvogel.nl

E-mailadres leiding@deparadijsvogel.nl

Eerste inschrijving handelsregister 09-04-2002

Datum akte van oprichting 09-04-2002

Activiteiten SBI-code: 88991 – Ambulante jeugdzorg

Het voorzien in opvang van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum en/

of een verstandelijke beperking

…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………

Bestuurders

Naam Leenderts, Edith
Geboortedatum en -plaats 06-09-1949, Haarlem
Datum in functie 14-08-2013 (datum registratie: 09-09-2013)
Titel Secretaris
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Pourchez, Brian
Geboortedatum en -plaats 29-07-1957, Haarlem
Datum in functie 22-08-2016 (datum registratie: 22-08-2016)
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Wang, Yingying
Geboortedatum en -plaats 09-06-1984, Huaiyin (Jiangsu), China
Datum in functie 22-08-2016 (datum registratie: 22-08-2016)
Titel Penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………

Gevolmachtigde

Naam de Fretes, Sheila Liliane Johanna Elisabeth Martha Wilhelmina
Geboortedatum en -plaats 02-10-1960, Rotterdam
Datum in functie 01-06-2002
Titel Coördinator
Inhoud volmacht Volledige volmacht

Comments are closed.


Hit Counter provided by laptop reviews